Socialdemokraterna i Stockholm har fått en ny ordförande

Läs med webReader

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att Socialdemokraterna i Stockholm har fått en ung kvinna som ordförande. Naturligtvis tycker jag att dessutom att det är ett bra val med Veronica Palm, ur olika perspektiv.

Ett av de perpektiven är att  Veronica är ung och hon inte bara utstrålar ett starkt engagemang hon har även ett , vilket jag är övertygad om kommer att vara attraherande för andra yngre som vill engagera sig.  Ett annat perspektiv är att Veronica, trots att hon varit politiskt aktiv länge, kommer att få möjlighet att växa med uppgiften.  Det är bra, det visar att man inte behöver vara “färdig”  i sin roll som politiker.  Att vara ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm är stort och jag är glad att Veronica vågat ta på sig den viktiga rollen. Nu är det upp till oss andra att finnas med och stötta henne och se till att socialdemokratin i Stockholm blir starkare.

Veronica Palm

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • del.icio.us
  • Tumblr
  • Pusha
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Leave a Reply