Posts Tagged ‘ordförande’

Socialdemokraterna i Stockholm har fått en ny ordförande

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att Socialdemokraterna i Stockholm har fått en ung kvinna som ordförande. Naturligtvis tycker jag att dessutom att det är ett bra val med Veronica Palm, ur olika perspektiv. Ett av de perpektiven är att  Veronica är ung och hon inte bara utstrålar ett starkt engagemang hon har även [...]